Czym jest hipoterapia?

Hipoterapia (od greckiego słowa „hippos” — koń) dosłownie oznacza leczenie za pomocą koni. Terapeuta wykorzystuje rytmiczne, odbywające się w trzech wymiarach ruchy kroczącego konia. Odpowiednio ułożony/usadzony na koniu pacjent doświadcza sporej dawki bodźców sensorycznych, na które reaguje.

Stawia to pacjentów w idealnej sytuacji dla rozwoju kontroli postawy, reakcji równoważnych, poczucia równowagi, koordynacji i orientacji przestrzennej.

Zachodzą tu również korzyści psychologiczne zalety dla rozwoju mowy, sposobu wysławiania się i korzyści poznawcze. Hipoterapia to leczenie prowadzone pod nadzorem specjalnie przeszkolonego fizjoterapeuty lub terapeuty zajęciowego – hipoterapeuty.

Joanna Evlyn-Bufton

Joanna Evlyn-Bufton (z domu. Wojtanowska) szkoliła się w Polsce i posiada 10 lat doświadczenia jako instruktor jazdy konnej i 7 lat jako odpowiednio przeszkolona hipoterapeutka.

Hipoterapia pozwoliła Joannie połączyć swoją miłość do koni z jej pasją do ścisłej współpracy z niepełnosprawnymi dziećmi i dorosłymi.